Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Kwiatkowskiej

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Kwiatkowskiej  pt. "Wpływ wybranych dodatków paszowych na parametry fizyko-chemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości drobiu” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Kwiecień. 

 
 Pliki PDF do pobrania: