Wiatrakowiec pomocny w ochronie kukurydzy – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz – czasopismo “Przedsiębiorca rolny”

W kręgu prac badawczych prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej-Bakalarz z Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest wiatrakowiec – ultralekki statek powietrzny nawigowany satelitarnie. Na łamach czasopisma "Przedsiębiorca rolny" ukazał się artykuł jej autorstwa "Owady lecą z nieba". Biologiczna metoda ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką jest zalecana w wielu krajach. W gospodarstwach średnich i wielkoobszarowych skutecznym i prostym rozwiązaniem aplikacji kruszynka jest zabieg wykorzystujący wiatrakowiec w wersji agro. Aplikacja preparatu TrichoLet, wyznaczana na podstawie monitoringu szkodników i dokonywana jest po obu stronach wiatrakowca, a jej zasieg wynosi 18 metrów. Jeden godzinny lot starcza na 80 hektarów uprawy, maszyna jest lekka i zwrotna, koszt jest porównywalny ze sprzętem naziemnym – wiatrakowiec jest więc optymalnym rozwiązaniem.
 

więcej w artykule: