Rekrutacja do programu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – weryfikacja znajomości języka angielskiego

Centrum Nauki informuje, że w ramach aplikacji do programu "Mistrzowie dydaktyki" pracownicy naszej uczelni mogą poświadczyć znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

Program jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pracownicy, którzy nie posiadają odpowiedniego certyfikatu, mogą przystąpić do egzaminu wewnętrznego organizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie.
Egzamin wewnętrzny, w formie pisemnej i ustnej, odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 2018 o godz. 16.00, w siedzibie SPNJO UP w Lublinie ul. Głęboka 28. Wyniki dostępne będą we wtorek 17.04.2018 w siedzibie SPNJO.
Efektem egzaminu będzie uzyskanie formalnego  zaświadczenia lektora o poziomie znajomości języka obcego. 
 
Osobą odpowiedzialną za organizację egzaminu jest, mgr Joanna Rączkiewicz, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny, SPNJO UP w Lubline, tel: 81 531 96 14