Rekrutacja do programu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – weryfikacja znajomości języka angielskiego na poziomie C1

Centrum Nauki informuje, że pracownicy zainteresowani poświadczeniem znajomości języka  angielskiego na poziomie C1, w ramach aplikacji do programu "Mistrzowie dydaktyki" mogą przystąpić do egzaminu wewnętrznego organizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie.

Egzamin wewnętrzny, w formie pisemnej i ustnej, odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 2018 o godz. 16.00, w siedzibie SPNJO UP w Lublinie ul. Głęboka 28.

Wyniki dostępne będą we wtorek 17.04.2018 w siedzibie SPNJO.

Efektem egzaminu będzie uzyskanie formalnego  zaświadczenia lektora o poziomie znajomości języka obcego.

 

Organizacja egzaminu:

Joanna Rączkiewicz 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny

SPNJO UP w Lubline

Tel: 81 531 96 14