Delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Targach Edukacyjnych w Ałmaty

 

W dniach 5-7 kwietnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Edukacja i Kariera” w Ałmaty, które zostały zorganizowane wspólnie z NAWA i MNiSW.

 

 

 

Głównym celem wyjazdu była promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na UP, promocja nowych kierunków studiów (medycyna roślin, biokosmetologia, aktywność fizyczna i turystyka kwalifikowana, a także ogrodnictwo w języku rosyjskim), nawiązanie współpracy z uczelnią Narxoz University, organizacjami polonijnymi, kulturalno-oświatowymi ośrodkami współpracy z Polską w Kazachstanie, promocja Lublina jako miasta akademickiego. Wszyscy zainteresowani studiowaniem na UP w Lublinie, otrzymali materiały promocyjne i zapoznali się z ofertą edukacyjną naszej uczelni.

 

 

 

 
W piątek, 6 kwietnia br., odbyło się spotkanie na Narxoz University wraz z prezentacją NAWA i prezentacją oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego dla studentów i władz Narxoz University. Polskich przedstawicieli na Narxoz powitała Pani Wicerektor ds. Rozwoju Strategicznego oraz Współpracy Międzynarodowej Viktoriya Tsay. W trakcie spotkania i wycieczki zapoznawczej odbyły się rozmowy dotyczące współpracy m.in. w zakresie podwójnych dyplomów i wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

 

  

 

 

 

W sobotę, 7 kwietnia br., w Konsulacie RP w Ałmaty odbyło się spotkanie zorganizowane dla osób pochodzenia polskiego, oraz dla kandydatów i ich rodziców, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w Polsce. Prawie 100 osób przyszło uzyskać informacji na temat możliwości związanych m in. ze studiami na UP w Lublinie oraz nauką języka polskiego. Uczestników spotkania powitał Pan Konsul Generalny Radosław Gruk wraz z Referentem ds. kultury Panią Anną Opalińską.
W ramach spotkania z kandydatami na studia i ich rodzicami, zaprezentowane zostały przewagi konkurencyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, udzielono informacji na temat kosztów studiów, programu Erasmus+. Zostały przekazane szczegółowe informacje na temat: procesu rekrutacji, możliwości uzyskania stypendiów socjalnych i naukowych, warunków i kosztów akademików, rynku pracy, oraz możliwości rozwoju osobistego zarówno na uczelni, jak i w Lublinie.

Obecnie ok. 700 młodych Kazachów studiuje w Polsce. Zainteresowanie studiami w Polsce wzrasta z roku na rok. Kandydaci na studia z Kazachstanu zainteresowani są studiami na polskich uczelniach, chcą zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę, a także dyplom europejski.

Mamy nadzieję, że spotkania promocyjne w Kazachstanie zaowocują umowami o współpracy oraz naborem kandydatów na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 Kinga Tarchynska

 

informacja na portalu polishscience.pl: polishscience.pl/pl/uniwersytet-przyrodniczy-z-lublina-na-targach-edukacyjnych-w-kazachstanie/