Warsztaty z uczniami Szkoły Podstawowej w Abramowie “Bezpiecznie i Zdrowo”

W dniu 23 marca 2018 r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Abramowie  (woj. lubelskie). Organizatorami spotkania byli pracownicy Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych oraz SKN Ochrony Środowiska. Młodzi adepci zapoznali się z podstawami higienicznego i zdrowego stylu życia.


 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska pod opieką pracowników Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska przeprowadzili warsztaty szkoleniowe w zakresie higieny rąk.

 

 

 

Uczniowie pod okiem pracowników Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych samodzielnie wykonali testy na świeżość mleka. Uczestnicy warsztatów wykazali duże zainteresowanie i zaangażowanie w realizację powierzonych im  zadań. Spotkanie zakończyło się słodką degustacją miodów z lubelskich pasiek.