Relacja ze spotkania Ministra Jarosława Gowina ze społecznością akademicką Związku Uczelni Lubelskich

Dnia 3 kwietnia 2018 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyło się spotkanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina ze społecznością akademicką Związku Uczelni Lubelskich. Na spotkaniu zostały przedstawione założenia reformy szkolnictwa wyższego Konstytucji dla Nauki, która będzie realizowana od 1 października 2018 r.

Spotkanie zgromadziło bardzo dużą liczbę nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami oraz doktorantów i studentów lubelskich uczelni. Przy okazji tego spotkania można było zadać pytanie Panu Ministrowi w sprawie wprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego.