Stypendia dla pracowników naukowych na współpracę międzynarodową

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium na współpracę międzynarodową.

O stypendium mogą się ubiegać naukowcy posiadający min. stopień doktora, zatrudnieni zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną.

Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

Co obejmuje program?

Beneficjenci programu będą mogli prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a NAWA zapewni stypendium obejmujące nie tylko koszty utrzymania w zagranicznym ośrodku, ale także dodatek mobilnościowy pozwalający na pokrycie kosztów przesiedlenia. Wysokość stypendium wynosi od 8 000 do 12 000 zł/miesięcznie. Co więcej, stypendysta będzie miał możliwość wyjazdu razem z małżonkiem i niepełnoletnimi dziećmi (wówczas kwota stypendium może zostać podniesiona), a w przypadku osób niepełnosprawnych – z opiekunem. Jednorazowy dodatek mobilnościowy może wynieść od 7 000 do 12 000 zł.

Jak się przygotować?

Przede wszystkim należy nawiązać kontakt z zagraniczną uczelnią lub instytutem, które prowadzą badania nad interesującymi Państwa zagadnieniami bądź dają szansę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w renomowanej katedrze lub też dysponują unikalną infrastrukturą badawczą czy dydaktyczną. Aby wziąć udział w programie trzeba pozyskać zaproszenie (promesę przyjęcia na czas proponowanego projektu) z zagranicznego ośrodka. We wniosku opisują Państwo planowane badania lub inne aktywności naukowe oraz uzasadniają wybór jednostki naukowej, która może mieścić się w dowolnym kraju na świcie. Mimo że program nosi imię prof. Mieczysława Bekkera, możliwości NAWA (w przeciwieństwie do NASA) nie obejmują jeszcze naukowej wizyty w Kosmosie.

Pierwsze wyjazdy można zaplanować na początek stycznia 2019 r., jednak należy je rozpocząć nie później niż 30 września przyszłego roku.

Jeśli chcą Państwo spełnić swoje naukowe marzenia, zapraszamy do udziału w programie! Nabór wniosków trwa od 4 kwietnia do 31 maja br.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera