Zapisy na egzamin TELC!

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza na:

 

EGZAMIN    TELC


ZAPISY  potrwają do 15.05.2018 r.

 
Aby wziąć udział w egzaminie należy:

1. dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie

Bank Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Z DOPISKIEM: EGZAMIN TELC plus język i poziom

  w wysokości:
POZIOM B1   350 PLN

POZIOM B2   430 PLN

 

2. Dokonać rejestracji w sekretariacie Studium                 

(ul. Głęboka 28 pokój 2.42 II piętro) dostarczając xero dowodu wpłaty.

 

3. Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.   

_______________________________________________________________________ 

Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego

23 czerwca 2018, godzina 9.00

_______________________________________________________________________

 
Informacje dla uczestników:
  •  po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej,
  • wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, ani z jednej osoby na drugą,
  • osobom nieobecnym na egzaminie przysługuje zwrot opłaty po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Pobierana jest tylko opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 45 zł/os,
  • w grupach 1-3 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 50 zł od osoby,
  • w grupach 4-6 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 30 zł od osoby,
  • egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacjao wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) w Centrum Egzaminacyjnym TELC –Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Lublinie,
  • egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną,
  • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem,
  • na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.