Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania usługi analiz laboratoryjnych wody torfowiskowej