Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania usługi analiz laboratoryjnych wody torfowiskowej

Znak sprawy: 15/RR/2018

Lublin dn. 03.04.2018 r.

 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin ul. Akademicka 13
ZAPRASZA

do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania:

usługi analiz laboratoryjnych wody torfowiskowej

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

 

 plik do pobrania