Zaproszenie na konferencję dotyczącą projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Europejską Radę ds. Innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W sumie w latach 2018-2020 europejskie firmy mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. 12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Europejska w 2017 r.powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Celem tej inicjatywy jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw (dużych, małych i średnich) oraz naukowców w realizowaniu przez nich nowatorskich pomysłów na skalę międzynarodową. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1 000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Organizowana przez KPK konferencja dotycząca finansowania projektów badawczo-rozwojowych przez Europejską Radę ds. Innowacji ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 odbędzie się 12 kwietnia w Centrum Kreatywności „Targowa” w Warszawie (ul. Targowa 56). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).

Do udziału w konferencji zaproszone są polskie jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.

http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020