Zaproszenie na wykłady otwarte z ekonomii i finansów

 

Poznaj świat ekonomii i finansów na wykładach otwartych w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

 

 

W dniach 12-13.04.2018 Katedra Ekonomii i Agrobiznesu zaprasza studentów i pracowników UP na serię wykładów poświęconych praktycznym aspektom funkcjonowania w świecie ekonomii, finansów i cyberprzestrzeni.  Co zrobić w przypadku utraty dokumentu tożsamości? Jak zastrzec karty płatnicze? Jak sprawdzić kontrahentów biznesowych, żeby nie stać się ofiarą wyłudzenia? Co należy robić, a czego unikać, aby stać się cyberbezpiecznym? Wykłady poprowadzi dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – mgr Krzysztof Ostafiński.

Czwartek 12.04
godz. 11.00-12.30
– Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm.
Wykład wprowadzający w tematykę dotyczącą znaczenia wymiany informacji gospodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców. Wyjaśnia na jakich zasadach działają Biura Informacji Gospodarczej, jakie narzędzia udostępniają do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także jakie są sposoby wsparcia tych grupy w odzyskiwaniu zaległych należności finansowych.

godz. 13.00-14.30 – Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?
Wykład wprowadzający w tematykę dotyczącą minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. W ramach wykładu prezentowana jest platforma edukacyjna SCORE HUNTER. Jest to gra edukacyjna o zarządzaniu finansami, skierowana do każdego, kto miał jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe lub zamierza skorzystać z kredytu.

Piątek 13.04
godz. 9.00 – 10.00
– Cyberbezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Sektor bankowy w oczywisty sposób angażuje się w rozwój gospodarki elektronicznej – także poprzez płatności elektroniczne i mobilne, które mają są coraz istotniejsze dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jest też szczególnie narażony na cyberataki wobec swoich klientów. Stąd też rosną zupełnie nowe potrzeby – z jednej strony – potrzeba kształtowania właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych, z drugiej natomiast – ważna jest ich odpowiednia świadomość w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Prelekcje będą odbywały się w Katedrze Ekonomii i Agrobiznesu (Felin, Dobrzańskiego 37), w auli 55, I piętro budynku.

Studenci, którzy przejdą pełny cykl wykładów zaplanowanych w 2018 r., otrzymają okolicznościowe zaświadczenia, honorowane na rynku pracy.

Serdecznie zapraszam !!!
Dr hab. Armand Kasztelan
Kierownik Katedry Ekonomii i Agrobiznesu