Rozstrzygnięcie procedury rozeznania rynku nr 4/CN/NN/2018

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uprzejmie informuje, że zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2018 r. nr 4/CN/NN/2018 dotyczące składania ofert na usługi w zakresie rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie Hagi i Barcelony, a także zapewnienia polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdów zostało unieważnione, ponieważ wpłynęła 1 oferta. Oferta nie spełniała wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Proponowane koszty noclegów przekraczały stawki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik)