Ponad 200.000 zł na działalność upowszechniającą naukę dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że złożone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, w listopadzie 2017 r. projekty na Działalność Upowszechniająca Naukę zostały pozytywnie ocenione i znalazły się na listach projektów które otrzymały dofinansowanie. 
 
Pierwszy projekt przygotowało Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem Pani Kierownik Anny  Wypychowskiej z pomocą Centrum Nauki, a przyznana kwota wynosi 104 940 zł. Działania zaplanowane w projekcie, będą realizowane w latach 2018-2019. Celem projektu jest digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu  do nich przez sieć Internet oraz stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji. W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 działania:
 
  1. Specjalistyczna korekta językowa artykułów w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus – 44 220 zł.
  2. Zapewnienie otwartego dostępu do czasopism:  Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy;  Annales Horticulturae  oraz  Agronomy Science poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – 39 600 zł.
  3. Tłumaczenie na język angielski oraz specjalistyczna korekta językowa artykułów  w czasopiśmie Agronomy Science – 21 120 zł.
 
Drugi projekt przygotowała Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pod przewodnictwem dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z pomocą Centrum Nauki, a przyznana kwota wynosi 98 663 PLN. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w latach 2018-2019. Celem projektu jest organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ecological and Environmental Engineering”, Kraków 26-29 czerwca 2018 r.  Laureatom serdecznie gratulujemy!