O zagrożeniach w polskim sadownictwie – Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Dr Tomasz Lipa, Prof. dr hab. Eberhard Makosz – ogrodinfo.pl

Portal ogrodinfo.pl oraz relacjonuje przebieg Konferencji "Zagrożenia w polskim sadownictwie i problemy ich łagodzenia" z dnia 22 marca 2018 r., która odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydarzenie zorganizowane było przez Towarzystwo Sadów Karłowych. Słowo wstępne wygłosił Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, podkreślając fakt, "że mury najstarszej po prawej stronie Wisły szkoły wyższej mogą być miejscem spotkania najważniejszych graczy w polskim sadownictwie" . Następnie wystąpił dr Tomasz Lipa, zwracając uwagę na problemy ze zbytem jabłek i zatrudnianiem sezonowych pracowników. Prof. dr hab. Eberhard Makosz określił miniony sezon 2017 jako słabszy ze względu na pogodę. Zgodnie z ekonomicznym prawem podaży i popytu- przy nadwyżce towaru powstają problemy dla sadowników – wraz ze spadkiem cen spada opłacalność produkcji. Obecny sezon wg profesora Makosza jest lepszy i powstają probley z nadwyżką jabłek.

 

więcej informacji : www.ogrodinfo.pl/rynki-i-prawo/co-gryzie-polskie-sadownictwo