Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak

Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak pt. "Biodystrybucja nanocząstek srebra oraz jego oddziaływanie na status oksydoredukcyjny i immunologiczny kurcząt” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Iwona Sembratowicz

 
 Pliki PDF do pobrania: