Rośliny w walce o czyste powietrze – dr inż. Marzena Parzymies, dr Katarzyna Rubinowska – Kurier Lubelski

Dr inż. Marzena Parzymies z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu i dr Katarzyna Rubinowska z Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informują na łamach "Kuriera Lubelskiego" o pozytywnym wpływie roślin na jakość powietrza.
Przedstawiciele flory usuwają kurz (do 75%), dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu czu ozonu, a także niebezpieczne substancje lotne wydzielające się z wnętrza budynków i ich wyposażenia. Roślinność w mieście nie tylko oczyszcza powietrze, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłów. Topola czarna, hortensja ogrodowa, chryzantema, maciejka i petunia są pożądanymi roślinami w walce z zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem azotu.

 

szczegóły w artykule: