Wręczenie dyplomów i nagród absolwentom UP w Lublinie

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich świeżo wypromowanym doktorom (27 osób), oraz wręczenia dyplomów wyróżniającego się absolwenta i nagród książkowych dla najlepszych tegorocznych absolwentów.

Ceremonię prowadził prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie, który w imieniu Kolegium Rektorskiego i dziekanów 5 wydziałów wyraził zadowolenie z udziału w tak wyjątkowej uroczystości.

Najlepsi absolwenci z Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Ogrodniczego, Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii otrzymali z rąk JM Rektora UP w Lublinie, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego dyplomy wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  oraz Honorową Odznakę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent wyróżniony np. Honorową Odznaka UP w Lublinie, to taki, który uzyskał średnią oceną ze studiów powyżej 4,5, a pracę dyplomowa napisał na 5 i to we właściwym terminie.

Dyplomy uznania dla najlepszych absolwentów przyznała wojewoda lubelski Genowefa Tokarska. W imieniu wojewody wręczył je Jan Buczma, zastępca dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Dyplomy uznania dla najlepszych absolwentów przyznał również marszałek województwa lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk. Wręczył je wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów ufundował dr Ryszard Nowak, prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce ufundował także prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, zaś prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Edward Pałys ufundował laptopa dla Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników UP w Lublinie za zaangażowanie w organizację VII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Najlepszym z najlepszych absolwentów, tzn. takim, którzy uzyskali najwyższą średnią ocenę w czasie studiów na swoim wydziale, dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Z rąk pani prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Grażyny Jeżewskiej -Witkowskiej oraz wiceprezesa, prof. dr hab. Edwarda Pałysa otrzymali je: mgr inż. Elżbieta Drozd z Wydziału Agrobioinżynierii, mgr Edyta Wojciechowska z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, mgr inż. Anna Sabina Motyka z Wydziału Ogrodniczego, mgr inż. Paweł Niewęgłowski z Wydziału Inżynierii Produkcji, mgr inż. Tomasz Banaszkiewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz lek. wet. Agnieszka Cichoń z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i mgr inż. Edyta Stojko z Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu. Nagrody tych dwóch ostatnich osób zostały przekazane na ręce dziekanów tychże wydziałów.

W imieniu nagrodzonych absolwentów głos zabrał mgr inż. Michał Koter z Wydziału Ogrodniczego, zaś końcowe gratulacje nagrodzonym złożyli prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Krzysztof Gołacki oraz duszpasterz akademicki, ks. dr prałat Stanisław Sieczka. JM Rektor  prof. Marian Wesołowski, dziękując wszystkim zebranym za udział w uroczystości, podkreślił, że w ponad 50-letniej swej historii uczelnia doczekała się ponad 50 tys. absolwentów.
Uroczystość zakończyła pieśń „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Galeria