Porozumienie o współpracy w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Z dniem 31 stycznia 2018 r., prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UP w Lublinie – prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Biurem Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie. Tym samym, na mocy zawartego porozumienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dołączył do grona 125 szkół wyższych, uczestniczących w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB).

 

Podstawowe cele programu to:

 • wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
 • budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości,
 • tworzenie platformy współpracy instytucji publicznych, sektora finansowego oraz świata nauki,
 • pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców praktyk biznesowych, poprzez zwiększenie wymiany wiedzy między nauką a praktyką gospodarczą.

Podpisane porozumienie zakłada przede wszystkim prowadzenie wykładów przez praktyków, reprezentujących partnerów projektu, tj.: ZBP, BIK, BIG IM, ZUS, Fundację Giełdy Papierów Wartościowych, Krajową Izbę Rozliczeniową i inne. Wykłady będą obejmowały problematykę budowania wiarygodności finansowej, systemów wymiany informacji kredytowej i gospodarczej oraz elektronicznych systemów płatności i rozliczeń bezgotówkowych. Ponadto, współpraca zakłada także organizację stref NZB, czyli stoisk, na których prezentowana będzie edukacyjna działalność partnerów projektu oraz dystrybucję w formie elektronicznej skryptów dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Dodatkowo, studenci, którzy przejdą określony cykl wykładów, zostaną nagrodzeni specjalnymi certyfikatami uczestnictwa, honorowanymi na dzisiejszym rynku pracy.

Udział w programie NZB to także szereg innych korzyści zarówno dla studentów jak i całej uczelni, przede wszystkim:

 • możliwość zdobycia wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach, dzięki bezpośrednim kontaktom z praktykami biznesu,
 • lepsze przygotowanie zawodowe, a tym samym zwiększenie własnej konkurencyjności na rynku pracy,
 • uzyskanie wyższego poziomu edukacji ekonomicznej, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia zawodowego i osobistego,
 • poprawa pozycji konkurencyjnej uczelni,
 • przepływ informacji z nauki do praktyki gospodarczej i odwrotnie,
 • podnoszenie poziomu kształcenia studentów,
 • wzmocnienie działań uczelni będących konkretną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Bieżącym nadzorowaniem i kierowaniem realizacją prac w ramach programu NZB zajmą się Koordynatorzy:  dr hab. Armand Kasztelan – Kierownik Katedry Ekonomii i Agrobiznesu UP w Lublinie, Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu NZB oraz ze strony BIK S.A. i BIG IM S.A. – Małgorzata Bielińska – Dyrektor ds. Edukacji, Biura PR i Komunikacji.

Pierwsze wykłady dla studentów i pracowników UP w ramach programu NZB odbędą się w dniach 12-13.04. Szczegóły wkrótce…