Przyszłość miast – relacja ze spotkania z dr Gerrym Hassanem

19 marca 2018 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się spotkanie z dr Gerrym Hassanem, znanym pisarzem, pracownikiem naukowym i badaczem. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy współpracy z Pracownią Miejską w Koninie.

 

fot. Maciej Niedziółka

Dr Gerry Hassan opowiadał studentom kierunku gospodarka przestrzenna o myśleniu przyszłościowym w planowaniu i zarządzaniu miastem oraz wykorzystaniu dobrych praktyk w tworzeniu polityk długookresowych na przykładzie projektu Glasgow 2020. Glasgow 2020 to "projekt masowej wyobraźni", który pokazuje w jaki sposób nowe media i zasięg społeczności mogą zostać połączone, aby stworzyć i utrzymać nową kulturę przestrzeni. Projekt był realizowany poprzez szereg spotkań i warsztatów dotyczących przyszłości, z czlonkami różnych społeczności, w celu wypracowania spójnych wytycznych. 

 

fot. Maciej Niedziółka

Obecnie w Lublinie realizowany jest podobny projekt pt. „Foresight Lublin 2050”, który ma na celu wypracowanie scenariuszy  rozwoju naszego miasta. Wydarzenie było prowadzone w języku angielskim i cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników naszej uczelni.
 
fot. Maciej Niedziółka
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału Agrobioinżynierii Pan Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Pani Prodziekan dr hab. Halina Lipińska.