Rozstrzygnięcie procedury rozeznania rynku nr 3/CN/NN/2018

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uprzejmie informuje, że zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2018 r. nr 3/CN/NN/2018 dotyczące składania ofert na usługi rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie Hagi i Barcelony, a także zapewnienia polis ubezpieczeniowych zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w terminie do dnia 19.03.2018 r.

 

 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia