Podpisanie Listu Intencyjnego przez JM Rektora Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka i Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej

JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podpisał List Intencyjny z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Osobą reprezentującą drugą stronę jest Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej mgr inż. Jackiem Jagiełło. Celem Listu jest chęć nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które związane są z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik hodowca koni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także istniejących kierunków kształcenia tj. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Współpraca ma na celu popularyzację nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska naukowego ze szkołą oraz wzajemnej promocji.