Targi Edukacyjne w Lublinie

W dniach 15-16 marca 2018 r. odbyły się Targi Edukacyjne na terenie Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11, podczas których Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprezentował swoją ofertę edukacyjną. Od nowego roku akademickiego 2018/2019 w ofercie dla I roku studiów dziennych znajduje się 35 kierunków, w tym trzy nowe: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, Biokosmetologia oraz Medycyna roślin.
Dodatkową ofertą Uniwersytetu są studia w języku angielskim dla obcokrajowców: Veterinary medicine, Equine management, Global manager in agrobusiness and care czy Medicine of plants oraz Ogrodnictwo prowadzone w języku angielskim i rosyjskim.

Pierwszego dnia targów odbył się wykład dr hab. Mirosławy Chwil z Katedry Botaniki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwerystetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Rośliny trujące w ogrodzie”.

Drugiego dnia, równolegle do Targów Edukacyjnych, odbyły się Targi Pracy, w czasie których porad zawodowych udzielało Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 
Organizacja stoiska uczelnianego należała do: Działu Organizacji Studiów i Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.

Przy stoisku pomocą służyli studenci z różnych kierunków studiów.

Wstęp na Targi był BEZPŁATNY

 

 

 

 

 

                                                Autor zdjęć: Paweł Michalski (Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej)