Godziny rektorskie dnia 28 marca 2018 r.

 DO-/0137/2/2018

 

 

 

K O M U N I K A T 

 

OGLASZAM GODZINY REKTORSKIE WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW

STACJONARNYCH  WSZYSTKICH KIERUNKÓW

I NIESTACJONARNYCH  (WIECZOROWYCH  — KIER. WETERYNARIA)

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W DNIU

 

28 MARCA 2018 ROKU (ŚRODA),

 

OD GODZINY 12.00

 

 

 

REKTOR

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk