Dr hab. Bartosz Sołowiej mentorem w programie TopMinds

Miło nam poinformować, że dr hab. Bartosz Sołowiej z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie został mentorem w programie TopMinds. Jego podopieczną jest Aleksandra Gniewosz, studentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie.
 

W tej samej edycji programu bierze udział doktorant Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr Michał Schulz – artykuł na ten temat opublikowany wcześniej można znaleźć < pod tym linkiem > 

 

Bartosz Sołowiej i Aleksandra Gniewosz podczas Boot Camp

TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy  i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.
 

Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Edycja 2018, która potrwa od marca 2018 do czerwca 2018, oferuje Uczestnikom:
•    udział w mentoringu indywidualnym,
•    udział w sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych,
•    pracę w projekcie “Team Project” nad rozwiązaniem problemów społecznych.

Uczestnicy Programu będą objęci mentoringiem indywidualnym i pod opieką wybranego Mentora/Mentorki będą realizowali zaplanowane cele.

Sesje szkoleniowe będą obejmowały wybrane tematy szkoleń, np.
•     komunikacja interpersonalna,
•     budowanie marki własnej,
•     budowanie zespołu i przywództwo,
•     zarządzanie sobą w czasie,
•     zarządzanie indywidualnym projektem naukowym,
•     zarządzanie zmianą,
•     emisja głosu i konstrukcja wypowiedzi,
•     codzienny bohater – kształtowanie postaw prospołecznych.

W ramach grupowej pracy nad projektem “Team Project” powstaną innowacje społeczne, które będą odpowiedzią na wcześniej zidentyfikowane problemy społeczne. Wypracowane rozwiązania będą prezentowane i oceniane podczas ostatniej sesji szkoleniowej. Najciekawsze rozwiązania zostaną wyróżnione.

Więcej na: www.topminds.pl