Ogłoszenie o naborze na stanowisko administracyjne w Biurze Rektora (umowa o pracę na zastępstwo)

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

·  sporządzanie projektów dokumentów i pism o charakterze prawnym;

·  monitorowanie zmian w przepisach prawnych;

·  przygotowywanie korespondencji wychodzącej i analiza korespondencji przychodzącej;

·  koordynowanie obiegu dokumentów i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Niezbędne wymagania:
  • ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub administracja;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
  • znajomość zasad techniki prawodawczej;
  • dobra znajomość pakietu MS Office, mile widziana znajomość obsługi programu Lex;
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość realizacji zadań;
  • wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty:

· szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);

· list motywacyjny;

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

· kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

· inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p 261), z dopiskiem „ oferta – praca w Biurze Rektora ” do dnia 23 marca 2018 r.