Międzynarodowe Targi Edukacyjne w Gruzji


Dr Milena Bajda, pracownik Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki reprezentowała Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podczas  Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Tbilisi (Gruzja) – „International Education Fair Georgia 2018” w Expo Georgia w Tbilisi.

 

Przedstawiciele polskich i gruzińskich Uczelni

22.02.2018r. odbyło się spotkanie networkingowe przedstawicieli polskich i gruzińskich uczelni w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Gruzji. Ambasador RP w Gruzji Pan Mariusz Maszkiewicz przywitał przybyłych gości. Przedstawiciele z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP opowiedzieli o zakresach swojej działalności. Spotkanie zostało zorganizowane przy okazji odbywających się w Tbilisi corocznych targów edukacyjnych „International Education Fair”.

 

Przedstawiciele polskich uczelni z Ambasadorem podczas targów

Międzynarodowe targi „International Education Fair” odbyły się 23.02.-24.02.2018r. w Tbilisi. Jest to największe edukacyjne wydarzenie w Gruzji. Odbywające się raz w roku targi, są okazją do promocji szkolnictwa wyższego, zaprezentowania oferty edukacyjnej uczelni oraz wymiany informacji o systemie nauczania. Na polskim stoisku zaprezentowało się ponad 20 polskich uczelni. Polsko-gruzińska współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego co roku pogłębia się: w 2016 roku ponad 300 osób z Gruzji odwiedziło Polskę w celu odbycia studiów lub realizowania pobytów stypendialnych i badawczych, a uczelnie obu krajów podpisały ponad kilkanaście porozumień o współpracy.

 

 

na stoisku promocyjnym

Uczestnictwo w targach było bardzo konstruktywne. Została zaprezentowana oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział utwierdził w przekonaniu, że warto czynnie uczestniczyć i promować Uniwersytet podczas tego typu wydarzeń, gdyż istnieje możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji o systemie nauczania.

 

hala targowa

Materiały, ulotki z dodatkowymi informacjami odnośnie możliwości zaprezentowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostały przekazane do Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.

 

podczas oficjalnego spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki Gruzji

Certyfikat potwierdzający udział Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych został przekazany do biura Rektora, a następnie do Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej. Dodatkowe informacje zamieszczone są również na stronie www.nawa.gov.pl oraz www.go-poland.pl

 


Tbilisi nocą 

 

 dr Milena Bajda