Nowy konkurs NCBiR – TECHMATSTRATEG II

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
 
  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem : http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe—techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html