Specjalista do Programu Erasmus-Koordynator

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni osobę na stanowisko

specjalisty

 
Opis stanowiska:
 • pełnienie funkcji koordynatora Programu Erasmus+ w Uczelni
 • organizacja i kierowanie pracą zespołu Programu Erasmus+
 • współpraca z Agencją Narodową, Komisją Europejską, uczelniami partnerskimi, beneficjentami
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej w Programie Erasmus+, (wnioskowanie i rozliczanie funduszy na działania zdecentralizowane, opracowywanie raportów, sprawozdań, dokumentacja indywidualnych stypendystów, umowy dwustronne)
 • obsługa wyjazdów studentów na część studiów i na praktyki
 • obsługa wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe
 • podejmowanie aktywności wspomagających realizację wymiany studentów i pracowników m.in. współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pozyskiwanie nowych partnerów
 • promocja Programu Erasmus+
 
Wymagania:
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących Programu Erasmus+
 • doświadczenie w obsłudze Programu Erasmus+
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
 • umiejętności organizatorskie, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • unormowane godziny pracy 7.00-15.00
 • bardzo dobrą atmosferę pracy
 • rozwój zawodowy, szkolenia i konferencje
 • świadczenia z zakładowego funduszu (np. dofinansowanie urlopu)
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej

 

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem dotychczasowej obsługi Programu Erasmus+)
 • List motywacyjny
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)

  

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „oferta –Koordynator Programu Erasmus+” do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.