WERSJA POLSKA

       

Mgr inż. Łukasz Kopiński

 

Stanowisko: asystent

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: +48 81 461 00 61 w. 282

e-mail:

 

Łukasz Kopiński, absolwent Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2007-2008 pracował na stanowisku kontroli jakości w przetwórni ryb na Alasce, w ramach studenckiego programu Work&Tavel. Przewodniczący Rady Doktorantów, kadencji 2012-2013, przewodniczący Lubelskiego Porozumienia Doktorantów (LPD), oraz koordynator ds. uczelni przyrodniczych z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W 2013 był inicjatorem podpisania umów i przywrócenia współpracy pomiędzy uczelniami w ramach Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych (PDUR). Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego I Krajowej Konferencji Naukowej Doktorantów „nauki przyrodnicze kreują przyszłość”. Od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie. W latach 2013 – 2017 asystent w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego. Od 2017 asystent w Katedrze Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Autor 3 aplikacji produktu będących wynikiem badań naukowych, wdrożonych w dwóch przedsiębiorstwach. Współzałożyciel i opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością (MSKNZJ). Od 2017 roku członek zespołu roboczego ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wielokrotnie kierował projektami Lubelskiego Festiwalu Nauki. W działalności naukowo dydaktycznej zajmuje się problematyką zarządzania jakością produktów. Realizuje przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie naukowej towaroznawstwo, na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat poszukiwań genealogicznych – w 2016 roku publikacja własnej monografii „Dzieje Rodu Kopińskich od 1728 roku”, zafascynowany ćwiczeniami CrossFit.