Certyfikat ISO dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest drugą uczelnią polską posiadającą Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Uzyskanie tegoż certyfikatu zobowiązuje wszystkich pracowników Uczelni uczestniczących w procesie zarządzania do przestrzegania norm i gwarancji ich przestrzegania. Obok Logo Uniwersytetu będziemy mogli używać także logo Dekry.
Formalnie Certyfikat uzyskaliśmy 15 kwietnia 2009 r. Certyfikat jest ważny do 14.04.2012 r., będzie jednak co roku weryfikowany przez auditów Dekry w celu sprawdzenia właściwego zarządzania jakością dydaktyki, działalnością naukowo-badawczą i usługową. W przypadku stwierdzenia niezgodności Certyfikat może zostać cofnięty.

Certyfikat dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni we wszystkich jej oddziałach (obiektach).