Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Targach AGRO-PARK

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyli w Targach AGRO-PARK, które odbyły się w dniach 3-4 marca 2018 r. w Lublinie. W uroczystym otwarciu Targów brał udział prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Wśród prelegentów był dr hab. Witold Chabuz z Zakładu Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który wygłosił wykład pt. „Produkcja mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości wyzwaniem współczesnej hodowli bydła”.
 

Pracownik Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej – dr inż. Paweł Michalski, przedstawił ofertę dydaktyczną. Wśród 34 kierunków I stopnia uczelnia oferuje 3 nowe: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, Biokosmetologia i Medycyna roślin. Ofertę dla rozpoczynających studia, uzupełnia kierunek Weterynaria. Ponadto Uniwersytet oferuje 29 kierunków na studiach II stopnia oraz kursy doszkalające i studia podyplomowe.
 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Uniwersytetu przygotowane przez studentów z dwóch Kół Naukowych: Biologów i Ogrodników z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Osobami zaangażowanymi były także dr Małgorzata Cegiełko, dr Małgorzata Janiuk, dr hab. Ewa Król, dr hab. Elżbieta Patkowska. W czasie trwania tych targów rozdano ponad 500 informatorów, zarówno wydanych w języku polskim, jak i rosyjskim czy ukraińskim.

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej – Paweł Michalski