Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w dniach 20 i 21 marca 2018 r. 

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
  • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW, KBN lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów w dwóch terminach: 20 i 21.03.2018 r.


Termin:
 20 i 21 marca 2018 r., w godz. 9:00-16:30

Więcej informacji/rejestracja: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-03-05-warsztaty-dla-wnioskodawcow