UP w Lublinie przyjmie na 6 miesięczny staż osobę posiadającą status osoby bezrobotnej

 Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 

przyjmie na 6 miesięczny staż osobę posiadającą status osoby bezrobotnej

/zarejestrowaną w urzędzie pracy/
 

Opis stanowiska:

·         obsługa wyjazdów studentów na część studiów i na praktyki w ramach programu Erasmus+

·         zamieszczanie informacji na stronie internetowej Programu Erasmus +

·         opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim na podstawie danych z Wydziałów

·         podejmowanie aktywności wspomagających realizację wymiany studentów i pracowników m.in. współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy

·         promocja i informacja Programu Erasmus+

 
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
  • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty:
  • cv i list motywacyjny;
  • dokumenty potwierdzające posiadane wymagania;

·   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres .pl lub dostarczyć osobiście do Kierownika Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej – budynek Rektoratu p. 474 C, w terminie do 12 marca r.  W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Działu – tel. 81 445 65 94 lub 510 110 259.