Konkurs NCBiR w ramach priorytetu Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.

Projekt musi obejmować badania przemysłowe i / lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupłęnione o prace przedwdrożeniowe.

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 15 marca do 15 maja 2018r.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są pod adresem NCBIR