Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę pozytywną dla kierunku leśnictwo

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 8 lutego 2018 r. przyjęło  uchwałę nr 75/2018 przyznając ocenę pozytywną dla kierunku leśnictwo prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Program studiów na kierunku leśnictwo został ukształtowany w dużej mierze dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictw, Ministerstwa Środowiska oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie, a także przy udziale i zaangażowaniu studentów. Pozytywna ocena jest wyrazem docenienia wszelkich starań kadry naukowej prowadzącej zajęcia na kierunku leśnictwo.