Zaproszenie do konsultacji systemu do zdalnego nauczania

W związku z rozpoczynającą się niebawem realizacją projektu pt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” zapraszamy do konsultacji jednego z elementów projektu czyli modułu do nauczania zdalnego i kursów on-line (tzw. e-learningu). Moduł ten będzie wdrożony jako część większego systemu.

Na tym etapie prac mogą Państwo zgłaszać do Centrum Nauki  sugestie dotyczące funkcjonowania modułu, jego użyteczności, a także wszelkie uwagi, które mogą być istotne w procesie przygotowania i wdrożenia e-lerningu na Uniwersytecie.

Uwagi proszę zgłaszać e-mailem do 16 marca 2018 r. na adres:

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.