Próbna Matura z Chemii u Przyrodników – 24 lutego 2018 r.

Ponad 170 uczniów przez trzy godziny pisało próbną maturę z chemii w Cetrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Sobotnia „Próbna Matura z Chemii u Przyrodników” była także zaproszeniem do studiowania na kierunkach przyrodniczych prowadzonych przez Uniwersytet. 30 osób, które najlepiej napiszą próbną maturę dostanie zaproszenia na warsztaty doświadczalno-laboratoryjne z zakresu chemii.

 

O wydarzeniu można przeczytać na łamach

DZIENNIK WSCHODNI s. 4, wydanie z dnia 26 luty 2018

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii logo

Dziekan
Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza
uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników
 do udziału w
“Próbnej Maturze z Chemii u Przyrodników”
która odbędzie się 24 lutego 2018 r.
o godz. 9.00
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zgłoszenia indywidualne lub grupowe, na załączonym formularzu,
proszę nadsyłać do dnia 10 lutego 2018 r.
drogą mailową dołączając załącznik z wypełnioną kartą zgłoszenia