Program stypendialny stowarzyszenia GFPS-Polska na wyjazdy do Niemiec

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej i naukowej między Polską a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez to stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

Oferta stypendialna jest kierowana do studentów i doktorantów wszystkich kierunków. Stypendium jest przyznawane na okres: październik 2018 – marzec 2019 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego).

GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2018.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu w Niemczech, stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
 
O stowarzyszenie GFPS-Polska
na portalu facebook: https://www.facebook.com/gfps.org/
lub na http://www.gfps.pl/pl/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i składania aplikacji!