Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 – relacja

W czwartek 30 września br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010-2011.

Galeria zdjęć z uroczystości

Inaugurację poprzedziła msza św. odprawiona przez metropolitę lubelskiego, abpa Józefa Życińskiego. Arcybiskup, który jest doktorem honoris causa UP w Lublinie, wziął również udział w uroczystościach inauguracyjnych. Uroczystości te rozpoczęły się koncertem tenora Marka Torzewskiego dedykowanym wszystkim pracownikom i studentom uczelni oraz zaproszonym gościom.

Uczestników uroczystości powitał JM Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rządu RP, a także władz regionalnych, oraz wielu innych uczelni z Lublina i całego kraju. JM Rektor w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy i plany związane z rozwojem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie odbyła się ceremonia immatrykulacji studentów i doktorantów reprezentujących wszystkie kierunki i wydziały UP. Chór Uniwersytecki odśpiewał „Gaude Mater Polonia”. Po krótkim wystąpieniu przedstawicielki studentów, wykład inauguracyjny „Oddziaływanie czynników epigenetycznych na modyfikacje genomu” wygłosił dr hab. Marek Babicz.

Obecna na inauguracji poseł Elżbieta Kruk w imieniu Kancelarii Prezydenta RP wręczyła pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ordery państwowe, a przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – odznaczenia resortowe. JM Rektor przekazał także dziekanom i kanclerzowi decyzje o nagrodach rektorskich dla podlegających im pracowników.

Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem przez Chór Uniwersytecki „Gaudeamus igitur”.

 ——————— wiadmość archiwalna ———————-
*** ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ***

***

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2010/2011

która odbędzie się dnia 30 września 2010 roku o godzinie 11.00 w Centrum Kongresowym UP, ul. Akademicka 15

***

Uroczystość inauguracji poprzedzi Msza Św. odprawiona w Kościele Akademickim KUL o godz. 8.30

***

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Marka Babicza pt. “Oddziaływanie czynników epigenetycznych na modyfikacje genomu”
  • Wręczenie odznaczeń i nagród
  • Gaudeamus igitur

 

JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza również
na koncert z okazji inauguracji nowego roku akademickiego
w wykonaniu

Marka Torzewskiego

Koncert odbędzie się w dniu i w miejscu uroczystej inauguracji o godz. 10.15

 

—————————————————