WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 304
Kazimierz Zawiślak 
Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe

W pracy przedstawiono badania wpływu zgniatania mokrego ziarna kukurydzy na efekt suszenia. Badania prowadzono wykorzystując do tego celu trzy metody suszenia. Ziarno i płatki suszono metodą konwekcyjną, mikrofalowo-konwekcyjno i mikrofalowo. Przeprowadzone badania wykazały, że suszenie płatkowanej kukurydzy skraca czas suszenia każdą z badanych metod, co pozwala na obniżenie kosztów procesu. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy wykorzystaniu do produkcji pasz przemysłowych. Otrzymane wyniki pozwoliły na opracowanie nowej technologii związanej z efektywnym przygotowaniem mokrego ziarna kukurydzy do dalszych procesów przechowywania. Opracowana technologia pozwala na oszczędność energii w dwu procesach, w rozdrabnianiu i suszeniu.
 
Drukuj