Szczegółowych informacji na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:

 

1. wykaz telefonów  (poniżej)
2. dane adresowe
(dokumenty na studia można przesłać pocztą na adres komisji)  –  poniżej

 

 

***

 


WYKAZ TELEFONÓW

do sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UP w Lublinie

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII – tel. (81) 445-68-43;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo;

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

tel. (81) 445- 65 – 01;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika;

 

WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

 tel. (81) 445 – 61- 04;   sala nr 4 AGRO II

Kierunki studiów: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji;

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

tel. (81) 445- 60 – 95;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, hortiterapia, ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, zielarstwo i terapie roślinne;

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

tel. (81) 445 -68-61;   sala nr 3 AGRO II

Kierunki studiów: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka.  

 
 
 ***
 
 

SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH  KOMISJI REKRUTACYJNYCH

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia mogą przesłać dokumenty pocztą na adres właściwej komisji rekrutacyjnej.

 
 
  1.  

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Agrobioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Sala nr 4
 

    2.

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Sala nr 4
 

    3.

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Sala nr 4
 

    4.

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Sala nr 3
 

    5.

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

     Sala nr 3