Rozpoczyna się VII Lubelski Festiwal Nauki

 www.festiwal.lublin.pl

Przez cały tydzień, od 18 do 24 września trwać będzie VII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Nauka przygodą życia”. Koordynatorem festiwalu w każdym roku jest inna uczelnia. W br. funkcje tę pełni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Udział w festiwalu biorą wszystkie lubelskie wyższe uczelnie publiczne, w tym także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Oprócz lubelskich uczelni publicznych w festiwalu uczestniczą także: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz instytuty naukowe, muzea, Archiwum Państwowe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Filharmonia Lubelska oraz media.

Otwarcie festiwalu nastąpi w sobotę 18 września o godz. 18 w Chatce Żaka. W niedzielę 19 września na placu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Piknik Naukowy, dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublina oraz regionu. Piknik rozpoczyna się o godz. 10-tej i będzie trwał do godziny 15-tej. Na następne dni organizatorzy przygotowali setki, a dokładniej 804 prezentacje naukowe i edukacyjne. Trudno je wszystkie wymienić. Tylko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował ich ponad sto. Najciekawszymi wydają się być, przynajmniej z tytułu takie, jak: „Co drzemie w miodzie”?, „Chemia od kuchni”, „Tajniki kolorowych frytek”, „Stół pięknie nakryty”, „Jak założyć zielony dywan”, „Kolorowy świat roślin”, „Rośliny egzotyczne w kosmetyce”. „Biochemia miłości”, „Magia światła”, „Czy można zobaczyć gen”?, „Czy zioła chorują”?, „Na sześciu nogach, czyli w świecie owadów”, „Czy tur wróci do polskich lasów – próba odtworzenia wymarłych gatunków zwierząt”.

Na niektóre z tych spotkań wszystkie miejsca zostały zarezerwowane zaraz po ukazaniu się informacji na stronie festiwalu. Na inne można się jeszcze zapisywać, pod adresem: www.festiwal.lublin.pl. W czasie festiwalu odbędzie się także II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2010 połączony z prezentacjami dokonań naukowych i pozanaukowych studentów z lubelskiego środowiska akademickiego.

Prof. Edward Pałys, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UP w Lublinie informuje, że koordynatorem VII Lubelskiego Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym jest dr hab. Mariusz Gagoś, prof. nadzw. UP. Nad przebiegiem prezentacji na poszczególnych wydziałach czuwają też koordynatorzy, których nazwiska podane są na oficjalnej stronie Uniwersytetu Przyrodniczego (www.up.lublin.pl ).

Kolejny, przyszłoroczny, VIII Lubelski Festiwal Nauki będzie koordynował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zarówno teraz jak i w przyszłym roku, wstęp na wszystkie festiwalowe imprezy jest wolny.