WERSJA POLSKA

 ZESZYT 336
Cezary Kwiatkowski
Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze 
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 336, Lublin 2009, ss. 117