Grant z NCN dla dr Izabeli Natalii Jośko

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9. Aż 326 470 202 zł przyznano badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe. 

 

Jednym z laureatów rozstrzygniętych konkursów została dr Izabela Natalia Jośko, która w ramach konkursu SONATA 13 będzie na Wydziale Agrobioinżynierii realizowała projekt: „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego”

 

Kwota otrzymanego grantu wynosi 1 210 360,00 zł. 

 

SONATA to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

  

W tym roku Narodowe Centrum Nauki planuje ogłosić konkurs SONATA 14 w czerwcu, z terminem składania wniosków do września. Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych konkursach zamieszczanych na stronie Centrum Nauki Uniwersytetu.

 

Laureatce serdecznie gratulujemy!