O innowacjach w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu – dr Alina Kowalczyk-Juśko – portal Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Jak informuje portal Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w dniach 8.02-9.02.2018 w Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom odbyło się szkolenie "Innowacje w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu". Jednym z prelegentów była dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która omówiła zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań w przydomowych hydrofitowych oczyszczaniach ścieków. Wykorzystywane są tutaj filtry gruntowe z roślinami naczyniowymi (pąłka wodna, trzcina pospolita czy też wierzba). Drugim poruszonym przez nią tematem były technologiczne możliwości wykorzystania odpadów i produktów ubocznych w małych biogazowniach rolniczych w celach energetycznych.     

 

więcej informacji na stronie: www.czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/2624-relacja-ze-szkolenia-nt-%E2%80%9Einnowacje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-ochrony-%C5%9Brodowiska-i-zmian-klimatu%E2%80%9D.html