Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Lublin dla mgr inż. Agnieszki Wawryniuk, mgr Marty Krajewskiej i mgr inż. Marty Kozak

Miło nam poinformować, że mgr inż. Agnieszka Wawryniuk, mgr Marta Krajewska oraz mgr inż. Marta Kozak otrzymały stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na okres od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Stypendystka mgr inż. Agnieszki Wawryniuk jest doktorantką w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, gdzie realizuje pracę doktorską pt. „Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin lipofilnych” pod kierunkiem dr hab. Jolanty Król.

 

Stypendystka mgr Marta Krajewska jest doktorantką w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz na Wydziale Inżynierii Produkcji, gdzie realizuje pracę doktorską pt. Kształtowanie cech jakościowych olejów roślinnych tłoczonych na zimno pod kierunkiem dr hab. Beaty Ślaskiej-Grzywny.

 

Stypendystka mgr inż. Marta Kozak jest doktorantką w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych na Wydziale Inżynierii Produkcji, gdzie realizuje pracę doktorską pt. Wybrane aspekty aglomeracji drobnoziarnistych frakcji ziół pod kierunkiem dr hab. Pawła Sobczaka.

 

 

Serdecznie gratulujemy!