Wykorzystanie w praktyce klinicznej białek ostrej fazy – dr hab. Łukasz Adaszek, prof. nadzw.; dr hab. Roman Dąbrowski; prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – “Magazyn Weterynaryjny”

Na łamach "Magazynu Weterynaryjnego" ukazał się artykuł "Białka ostrej fazy jako markery stanu zapalnego i ich wykorzystanie w praktyce kilnicznej" autorstwa dr hab. Łukasza Adaszka, prof nadzw.; dr hab. Romana Dąbrowskiego i prof. dr hab. Stanisława Winiarczyka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dotyczy on przydatności białek ostrej fazy (BOF) w medycynie weterynaryjnej. Są to czynniki, których wzrost stężenia w surowicy jest swoistym markerem informującym o stanach zapalnych, stresie, nowotworach czy porażeniach pourazowych.

 

więcej informacji w artykule: