Jak nabywca postrzega wybrane produkty spożywcze – dr Anna Goliszek – “Przegląd organizacji”

Dr Anna Goliszek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest współautorem artykułu "Postrzeganie innowacyjności wybranych produktów spożywczych przez nabywców". Publikacja wyjaśnia zjawisko innowacyjności jako jednego z głównych czynników rozwoju przedsiębiorstwa. Ważne są dwa jego aspekty: nowość danego wyrobu czy też przedsięwzięcia oraz jego praktyczne wdrożenie w życie. Związane jest to niejednokrotnie z tzw. porażkami rynkowymi nowych produktów. W tym miejscu wkracza na arenę odpowiednio poprowadzony marketing np. reaktywowanie danej marki na rynku, poprzez łączenie ze sobą różnych produktów (przykładem może być jajko z niespodzianką). Autorzy przeprowadzili wśród respondentów z różnych grup targetowych ankietę dotyczącą znajomości produktów spożywczych pod względem innowacyjności. Artykuły stosujące technikę twórczej kombinacji nie okazały się dla ankietowanych bardziej innowacyjne niż te tradycyjne, chociaż  – z punktu widzenia wizerunkowego – wyroby z pierwszej grupy są bardziej zauważalne.

 

więcej informacji w artykule: